SDP’s Deepavali Message 2009

Singapore Democrats

The Singapore Democrats wish all our Hindu and Sikh friends a Happy Deepavali:
சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சி இந்துக்களுக்கும் சீக்கியர்களுக்கும் எங்களின் மகிழ்சிகரமான தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம்.

youtube link

%d bloggers like this: